Bericht van Vogelvereniging De Kwartel – januari 2021

Voor alle leden van vogelvereniging De Kwartel,
Het nieuwe jaar is voor uw vogelvereniging zo’n beetje begonnen zoals het vorige is geëindigd. Het 1,5 meter afstand houden is nog van kracht en er zijn helaas nog geen clubactiviteiten. Het bestuur hoopt dat u het jaar toch goed en gezond bent begonnen. De jaarvergadering is door de beperkingen niet georganiseerd en de clubavonden staan nog niet op de agenda, maar omdat de vaccinaties zijn gestart gaan we ervanuit dat we elkaar in de loop van 2021 weer gaan ontmoeten in Muiderberg. 

Door het overlijden afgelopen najaar van Ernst Dikken heeft de vogelvereniging nu geen voorzitter. Secretaris Leo Ruiter neemt deze functie waar tot we weer bijeen mogen komen. De andere bestuursleden zijn Albert Oudshoorn en Petra Oostenrijk (beiden in de cc).Vogels. Hoe gaat het in deze tijd met uw vogels? Die hebben gelukkig geen last van het virus en u heeft thuis wellicht de mogelijkheid om wat meer tijd aan ze te besteden. Stuur gerust een berichtje als u daar iets over te melden heeft.

Ringt u vooral uw jonge vogels. Heeft u de voetringen al ontvangen? Of wilt u ze nog bestellen? Het kan nog. Het bestelformulier vindt u op www.nbvv.nl . Heeft u vragen, reageer daarvoor op dit bericht of neem contact op met Albert Oudshoorn. Kunnen we er nu al op rekenen dat we een mooi aantal vogels hebben op de komende tentoonstelling?

Ondanks de gedwongen stilte in de vereniging hebben we nog steeds de afdracht aan de Nederlandse Bond en ontvangt u het blad Onze Vogels. Daarom vragen wij u de contributie voor 2021 over te maken. Voor seniorenleden is dit € 30,50 , voor subleden is dat € 18,00  en voor jeugdleden is dat € 15,00.  We zien uw betaling graag tegemoet op rekeningnummer NL04 RABO 0343 1518 39    t.n.v. VV de Kwartel onder vermelding van “contributie 2021”. Voor degenen die al betaald hebben, bedankt!

Wij wensen u sterkte in deze tijd en veel plezier met uw hobby.
Met vriendelijke groet namens het bestuur, Leo Ruiter secretaris

Lezing 18 maart 2020

Op woensdagavond 18 maart 2020 zullen de heren Kees Diepstraten en Henk Dries uit Maasluis een lezing verzorgen over het kweken van vogels met in het bijzonder de criteria bij het tot stand komen van vruchtbaarheid en het uitkomen van de eieren. Tevens wordt ingegaan op het bioritme en de mogelijke invloed op de uitkomst van het geslacht. Uiteraard met mooie vogelafbeeldingen
en er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Neem gerust een introducé mee.
We willen om 20.15 uur beginnen.

Tentoonstelling 2 november t/m 4 november 2018

De tentoonstelling 2018 wordt gehouden in de Rijver aan de

Nienhuis Ruyskade 26 te Muidenberg.

Openingstijden:

Vrijdag   2 november van 20.00 uur tot 22.00 uur

Zaterdag 3 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Zondag   4 november van 10.00 uur tot 16.00 uur

Toegang is gratis

Vrije vogelverkoop met een grote diversiteit aan vogels

Tijdens de TT is er een Tombola en kunnen er loten gekocht worden voor de grote loterij, de trekking is op zondag om 15.00 uur.

U bent van harte welkom!

Ledenbijeenkomst woensdag 21 september 2016

Beste vogelvriend,

Het bestuur van uw vogelvereniging hoopt dat u allen van een goede vakantie heeft genoten en dat de broedresultaten van dit voorjaar een mooie tentoonstelling in november gaat opleveren.

We nodigen u uit voor de komende ledenavond die zal worden gehouden in Multi Functioneel Centrum De Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg op

 Woensdag 21 september 2016

Op deze avond gaan we een aantal filmpjes en fragmenten bekijken over vogels. Voor de koffie en een hapje wordt gezorgd. Met uw aller aanwezigheid belooft het een gezellige avond te worden.

We bieden op deze avond ook beperkt gelegenheid om uw overtollige vogels te koop aan te bieden. Dat dient u wel vooraf aan te melden bij de secretaris.

Daarnaast graag uw aandacht voor het volgende:

Op de ledenavond van 1 juni is een mooie aflevering van Birdflight vertoond. De prachtige serie vogelfilms, nu Nederlands ingesproken, blijft boeiend.Tevens hebben we nog weer gesproken over de kansen van de vereniging als er geen nieuwe bestuursleden komen. . . . . . . . . Tijdens de jaarvergadering in januari gaan we daarover mogelijk beslissende afspraken maken.

Over de ringenbestellingen: Het formulier staat in het maart nummer van Onze Vogels, maar u kunt het ook downloaden van de site van de NBvV. www.nbvv.nl . Voor de tweede bestelronde van 2017 heeft Arie Sijmons op 20 september uw formulier en de betaling nodig. Mochten er vragen zijn dan kan men bellen mobiel 06 23273503 of 036 5468908.

Het rekeningnummer voor de ringenbestelling is NL50 ABNA 0492984506 t.n.v. A. Sijmons.

De tentoonstelling wordt gehouden op 4, 5 en 6 november 2016. Dat is in week 44. Net als vorig jaar zullen onze zusterverenigingen Almere en Huizen worden uitgenodigd om in te zenden. Als u kunt of wilt helpen bij de voorbereidingen, zeg het ons dan s.v.p. nu al.

Voor de verloting en de tombola kunnen we nog de nodige prijzen gebruiken. Heeft u nieuwe of bijna nieuwe spulletjes, die u niet zelf gebruikt . . . . . . ze zijn welkom.

Wij hopen u te zien op woensdag 21 september a.s. Een introducé is van harte welkom.

De koffie staat klaar vanaf 20.00 uur.

Met sportieve groeten namens het bestuur,

Leo Ruiter,

secretaris

Ledenbijeenkomst woensdag 9 maart 2016

 

Beste vogelvriend,

Wij nodigen u uit voor de komende ledenavond.

Deze zal worden gehouden in de Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg op

                                woensdag 9 maart 2016.

Op deze avond zal de heer Paul Berends uit Loenen op de Veluwe een tafelkeuring en tegelijkertijd een lezing verzorgen over kanaries. Er zijn levende vogels aanwezig en er zal niet alleen over de kenmerken van kanaries worden verteld, maar ook uitgebreid nader worden ingegaan op voeding, ziektes en kweek van volièrevogels in het algemeen en natuurlijk de tentoonstelling. De heer Berends is keurmeester bij de NBvV.

Eventuele vragen kunt u vooraf per mail stellen. Het belooft een boeiende avond te worden.

We willen om 20.15 uur beginnen.

Vogel 2016 succesvol voor De Kwartel

Ons lid Jeroen de Boer is met 90 punten kampioen geworden met zijn Münchener melanine intensief op vogel 2016. Zijn Llarget Español donkerbont intensief heeft met 91 punten het zilver behaald.

Onze hartelijke felicitatie voor dit behaalde resultaat !!

Ledenbijeenkomsten 2016

De volgende ledenbijeenkomsten zijn gepland:

woensdag 9 maart 2016 met een spreker over tropische vogels

Daarna zijn er avonden op:

woensdag 20 april 2016

woensdag 25 mei

De tentoonstelling is op 04 – 05 en 06 november 2016

Jaarvergadering woensdag 27 januari 2016

Beste vogelvriend,

Het bestuur wenst u nogmaals in alle opzichten een sportief en gezond nieuwjaar.Wij nodigen u met deze nieuwsbrief uit voor de komende ledenavond. Dan houden we onze Jaarvergadering   op    woensdag 27 januari 2016 in De Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg.  De vergadering begint om 20.15 uur.

De agenda voor deze avond.

. Opening

. Ontvangen post en e-mail

. Verslag secretaris /  Verslag penningmeester

. Verslag van de kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie

. Verkiezing bestuursleden

. Vorige en volgende TT /  Activiteiten 2016 (lezingen / uitje / tafelkeuring / TT)

. Rondvraag en sluiting

Als er tijd over is, gaan we op grootscherm kijken naar een Nederlands gesproken aflevering van de prachtige serie Earth Flight.