Jaarvergadering woensdag 27 januari 2016

Beste vogelvriend,

Het bestuur wenst u nogmaals in alle opzichten een sportief en gezond nieuwjaar.Wij nodigen u met deze nieuwsbrief uit voor de komende ledenavond. Dan houden we onze Jaarvergadering   op    woensdag 27 januari 2016 in De Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg.  De vergadering begint om 20.15 uur.

De agenda voor deze avond.

. Opening

. Ontvangen post en e-mail

. Verslag secretaris /  Verslag penningmeester

. Verslag van de kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie

. Verkiezing bestuursleden

. Vorige en volgende TT /  Activiteiten 2016 (lezingen / uitje / tafelkeuring / TT)

. Rondvraag en sluiting

Als er tijd over is, gaan we op grootscherm kijken naar een Nederlands gesproken aflevering van de prachtige serie Earth Flight.