Ledenbijeenkomst woensdag 21 september 2016

Beste vogelvriend,

Het bestuur van uw vogelvereniging hoopt dat u allen van een goede vakantie heeft genoten en dat de broedresultaten van dit voorjaar een mooie tentoonstelling in november gaat opleveren.

We nodigen u uit voor de komende ledenavond die zal worden gehouden in Multi Functioneel Centrum De Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg op

 Woensdag 21 september 2016

Op deze avond gaan we een aantal filmpjes en fragmenten bekijken over vogels. Voor de koffie en een hapje wordt gezorgd. Met uw aller aanwezigheid belooft het een gezellige avond te worden.

We bieden op deze avond ook beperkt gelegenheid om uw overtollige vogels te koop aan te bieden. Dat dient u wel vooraf aan te melden bij de secretaris.

Daarnaast graag uw aandacht voor het volgende:

Op de ledenavond van 1 juni is een mooie aflevering van Birdflight vertoond. De prachtige serie vogelfilms, nu Nederlands ingesproken, blijft boeiend.Tevens hebben we nog weer gesproken over de kansen van de vereniging als er geen nieuwe bestuursleden komen. . . . . . . . . Tijdens de jaarvergadering in januari gaan we daarover mogelijk beslissende afspraken maken.

Over de ringenbestellingen: Het formulier staat in het maart nummer van Onze Vogels, maar u kunt het ook downloaden van de site van de NBvV. www.nbvv.nl . Voor de tweede bestelronde van 2017 heeft Arie Sijmons op 20 september uw formulier en de betaling nodig. Mochten er vragen zijn dan kan men bellen mobiel 06 23273503 of 036 5468908.

Het rekeningnummer voor de ringenbestelling is NL50 ABNA 0492984506 t.n.v. A. Sijmons.

De tentoonstelling wordt gehouden op 4, 5 en 6 november 2016. Dat is in week 44. Net als vorig jaar zullen onze zusterverenigingen Almere en Huizen worden uitgenodigd om in te zenden. Als u kunt of wilt helpen bij de voorbereidingen, zeg het ons dan s.v.p. nu al.

Voor de verloting en de tombola kunnen we nog de nodige prijzen gebruiken. Heeft u nieuwe of bijna nieuwe spulletjes, die u niet zelf gebruikt . . . . . . ze zijn welkom.

Wij hopen u te zien op woensdag 21 september a.s. Een introducé is van harte welkom.

De koffie staat klaar vanaf 20.00 uur.

Met sportieve groeten namens het bestuur,

Leo Ruiter,

secretaris