Bericht van Vogelvereniging De Kwartel – januari 2021

Voor alle leden van vogelvereniging De Kwartel,
Het nieuwe jaar is voor uw vogelvereniging zo’n beetje begonnen zoals het vorige is geëindigd. Het 1,5 meter afstand houden is nog van kracht en er zijn helaas nog geen clubactiviteiten. Het bestuur hoopt dat u het jaar toch goed en gezond bent begonnen. De jaarvergadering is door de beperkingen niet georganiseerd en de clubavonden staan nog niet op de agenda, maar omdat de vaccinaties zijn gestart gaan we ervanuit dat we elkaar in de loop van 2021 weer gaan ontmoeten in Muiderberg. 

Door het overlijden afgelopen najaar van Ernst Dikken heeft de vogelvereniging nu geen voorzitter. Secretaris Leo Ruiter neemt deze functie waar tot we weer bijeen mogen komen. De andere bestuursleden zijn Albert Oudshoorn en Petra Oostenrijk (beiden in de cc).Vogels. Hoe gaat het in deze tijd met uw vogels? Die hebben gelukkig geen last van het virus en u heeft thuis wellicht de mogelijkheid om wat meer tijd aan ze te besteden. Stuur gerust een berichtje als u daar iets over te melden heeft.

Ringt u vooral uw jonge vogels. Heeft u de voetringen al ontvangen? Of wilt u ze nog bestellen? Het kan nog. Het bestelformulier vindt u op www.nbvv.nl . Heeft u vragen, reageer daarvoor op dit bericht of neem contact op met Albert Oudshoorn. Kunnen we er nu al op rekenen dat we een mooi aantal vogels hebben op de komende tentoonstelling?

Ondanks de gedwongen stilte in de vereniging hebben we nog steeds de afdracht aan de Nederlandse Bond en ontvangt u het blad Onze Vogels. Daarom vragen wij u de contributie voor 2021 over te maken. Voor seniorenleden is dit € 30,50 , voor subleden is dat € 18,00  en voor jeugdleden is dat € 15,00.  We zien uw betaling graag tegemoet op rekeningnummer NL04 RABO 0343 1518 39    t.n.v. VV de Kwartel onder vermelding van “contributie 2021”. Voor degenen die al betaald hebben, bedankt!

Wij wensen u sterkte in deze tijd en veel plezier met uw hobby.
Met vriendelijke groet namens het bestuur, Leo Ruiter secretaris