Lidmaatschap

Wordt lid of donateur van onze vereniging

U wordt lid van onze vereniging door u aan te melden bij het secretariaat. Indien u al lid bent van een andere vereniging welke is aangesloten bij de NBvV, vermeldt dan altijd uw kweeknummer bij aanmelding als lid van onze vereniging. U mag slechts bij één vereniging ringen bestellen.

Voor informatie kunt u bellen naar:

L.M. Ruiter, secretaris 0294 – 26 49 13

A. Oudshoorn, penningmeester 0294 – 26 46 30

of een email sturen naar: vvdekwartel@gmail.com

Contributie 2017

Leden € 30,50
Jeugdleden (t/m 18 jaar) € 15,00
Subleden € 18,00
Donateurs €   5,00 minimaal

Rabobank NL04RABO0343151839, t.n.v. V.V. “De Kwartel”

Via onderstaande link treft u het inschrijfformulier aan

Aanmeldings formulier lidmaatschap Vogelvereniging De Kwartel