Vereniging

Het doel van onze vereniging is:

  • Het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij.
  • Het organiseren van lezingen, dia- of filmavonden, cursussen en excursies.
  • Het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels.
  • Het jaarlijks organiseren van een tentoonstelling.

Vogelvereniging de Kwartel is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Leden van Vogelvereniging De Kwartel ontvangen het Bondstijdschrift “Onze Vogels” en kunnen ringen bestellen.