Ledenavond 4 maart 2015

Wij nodigen u uit voor de komende ledenavond.

Deze zal worden gehouden in de Rijver aan de Nienhuis Ruyskade 26 te Muiderberg op

woensdag 4 maart 2015.

Op deze avond zal de heer Hans Wagenaar rupicola1@online.nl  uit Ermelo een lezing houden. De lezing met beeldmateriaal zal gaan over Australische, Aziatische en Afrikaanse prachtvinken. De heer Wagenaar is specialist in deze vogelsoorten. Eventuele vragen kunt u vooraf per mail stellen. Het belooft een boeiende avond te worden.

We willen om 20.15 uur beginnen.

Verslag jaarvergadering 28 januari 2015

Op de jaarvergadering van 28 januari waren 14 leden aanwezig. Na de opening door Ben Sijmons volgde een geanimeerde vergadering. De bestuursleden Nico Vendelbos en Leo Ruiter waren aftredend. Leo is herkozen, maar Nico was niet meer herkiesbaar, waardoor het bestuur nu nog uit vijf personen bestaat. Nico bedankt voor je inzet.

We zijn nu wel ernstig op zoek naar een nieuwe ringencommissaris. Als een van u deze klus op zich wil nemen, zouden wij dat zeer waarderen. De ringencommissaris kan de tijd daaraan vrij indelen, omdat het grotendeels digitaal gebeurt. Nico zal zorgen voor een goede overdracht.  IETS VOOR U?

De kascommissie bestaande uit Ernst Dikken en Greet de Borst heeft de boekhouding gecontroleerd. De tentoonstelling had een positief saldo en de stukken waren in orde. Na het financiële verslag en de toelichting aan de vergadering is aan de penningmeester décharge verleend. De factuur voor de verhoogde contributie 2015 is aan alle leden verstuurd.

Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit mw. Greet de Borst en Ron van Koningsveld.

Tijdens de vergadering is besloten om dit jaar geen uitje te organiseren. Begin juni organiseren we daarom een extra lezing. Bovendien wordt er op 23 september een tafelkeuring gehouden. Eindelijk een keer zult u zeggen, maar hou er svp rekening mee dat het alleen een succes wordt als u allen met vogels komt. Schrijf het in uw agenda. 23 september tafelkeuring !!

De gewonnen prijzen en oorkondes van onze 52e tentoonstelling zijn al tijdens de TT uitgereikt. Eén prijs nog niet, namelijk die voor de beste 5 vogels van VV de Kwartel. Die prijs is voor mw. Greet de Borst met 354 punten. Aan de aanwezigen is nog een jubileumpen uitgereikt.

Uit de vergadering kwam het voorstel om na te denken of de TT-kooien die de vereniging in bezit heeft, kunnen worden overgedragen aan de leden, zodat iedereen daarna zijn eigen kooien heeft. Dat is bij veel andere verenigingen al het geval. Het bestuur zal een voorstel uitwerken.

We hebben per 1 januari 2015: 38 bondsleden, 1 jeugdleden, 5 sub-leden en 21 donateurs